INDIVIDUELL VEILEDNING

I løpet av et liv vil vi møte både behag og ubehag. Mange av oss forsøker å holde det ubehagelige på avstand ved å prøve å kontrollere følelser, tanker og fysisk smerte. Å dytte vekk ubehaget krever mye energi og kan resultere i at ubehaget vokser seg større og større. Et voksende ubehag påvirker vår livskvalitet og muligheten til å glede oss over livet.

Mindfulness vil kunne hjelpe deg til bedre å tåle og stå i ubehaget, møte tanker og følelser som måtte komme med nysgjerrighet, aksept, vennlighet og med en ikke-dømmende holdning. Livet kan leves med større letthet når vi kan møte livets opp og nedturer med større trygghet og ro.

– For deg som ønsker individuell veiledning i forkant eller etterkant av et gruppekurs.

– For deg som ønsker individuell veiledning i stressreduksjon med mindfulness.

– For deg som ønsker innføring i mindfulness og mindfulnessmeditasjon.

– For deg med mye tankekjør og indre uro.

– For deg som opplever å bli følelsesmessig overveldet og at dette tapper deg for energi.

– For deg som ønsker å bedre din konsentrasjon og oppmerksomhet.

– For deg som ønsker økt egenkjærlighet.

Om du lurer på om individuel veiledning kan være noe for deg så ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale og tilbud.

En veiledningstime er på 1 1/2 time og inneholder veiledning, praktiske øvelser og refleksjon.

Sted: Holtevegen 74, Brøttum