Styrk din medfølelse og identitet med mindfulness og historiefortelling. Modul 1

Oppstart 06.februar 2024.

Påmeldingsfrist 30. januar 2024

Et praktisk og lekent kurs 

Dette kurset anbefales til deg som ønsker å utforske hvordan selvfølelse, tilhørighet, identitet og livskvalitet kan styrkes gjennom å utforske medfølelse, empati og egne positive jeg-fortellinger.  

3 Tirsdager fra Kl. 18:00 – 20:30

06. februar 2024

13. februar 2024

20. februar 2024

Sted: Holtevegen 74, Brøttum

Pris kr 1450,- inkl. lydfiler

Delbetaling mulig.

20% rabatt til uføre/aap og studenter.

Depositum kr 500,- ved påmelding.

(Refunderes kun hvis kurset ikke starter opp).

Om kurset.

Evnen til medfølelse ovenfor oss selv og andre har en avgjørende betydning for vår livskvalitet, psykiske helse og vår evne til å skape harmoniske relasjoner til andre mennesker. 

Dette kurset gir deg muligheten til å utforske og utvikle en større bevissthet og oppmerksomhet for egne tanker, følelser og kroppens signaler og erfare hvordan det å bevist praktisere medfølelse kan styrke din opplevelse av hvem du virkelig er, hvordan du forholder deg til andre og styrke følelsen av å høre til.

​​I tillegg til utdanning som mindfulnessinstruktør har jeg også en utdanning innen muntlig fortelling (Storytelling)
På dette kurset vil jeg kombinere øvelser og erfaringer fra dem begge.
Noe som gjør at du sannsynligvis ikke finner dette kurset noe annet sted :-)
Mindfulness – oppmerksomt nærvær:

Vennlighet, aksept og en ikke-dømmende holdning er noen av grunnholdningene innen for mindfulness.
Mange av oss opplever stressbelastning pga av indre faktorer, som bl.a gjentagende negative tanker om oss selv eller ubehagelige følelser, noe som igjen kan påvirker vår relasjon til oss selv og til andre mennesker.
Gjennom mindfulness – oppmerksomt nærvær kan vi oppøve vår empati ovenfor oss selv og andre.
Muntlig fortelling:
Muntlig fortelling kan dreie seg om jeg-fortellingen.
Jeg har holdt fortellerkurs hvor vi har undersøkt hvordan positive minner og jeg-fortellinger kan styrker vår identitet og selvfølelse.
Kurset besto av en rekke kreative øvelser som ble møtt med begeistring, glede og latter og som i tillegg virket forløsende og rørende.
Ved å kombinere mindfulnessøvelser og øvelser fra positive jeg-fortellinger får du et andeledes, praktisk og lekent/kreativt kurs, som vil kunne gi deg økt innsikt, større tålmodighet og empati ovenfor deg selv og andre, mer indre ro og livsglede .
På kurset vil du få:

  • Noe teori som bygger oppunder det vi jobber med på kurset.
  • Mange øvelser
  • Meditasjoner
  • Refleksjoner og samtaler i gruppa.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Ønsker du å melde deg på så send melding med navn, telefon nummer. 

Bindende påmelding med frist for påmelding senest 24.januar 2024.