MINDFULNESS PÅ ARBEIDSPLASSEN

Fornøyde ansatte gir godt arbeidsmiljø og lønnsomhet.

Med stadig større krav om effektivitet, hurtige avgjørelser og arbeidsmengde i arbeidslivet kan det være krevende å finne en balanse som er bærekraftig over tid.

Endringer og økte utfordringer i arbeids – og privatliv under og etter koronaepidemien kan for mange ha vært og være en betydelig kilde til stress.

Mer bruk av hjemmekontor kan ha gitt mindre skille mellom arbeidstid og fritid. Det er lettere å være "koblet på"  jobb utover normal arbeidstid og våre tanker er kanskje beskjeftiget med jobb når vi heller virkelig skulle vært tilstede i det som skjer akkurat her og nå. 

Hvordan kan mindfulness hjelpe?

• Bedre fokus, konsentrasjon evnen til å lytte.

• Lette overgang mellom ulike arbeidsoppgaver.

• Bedring av forståelse og kommunikasjon gir et bedre arbeidsmiljø. 

• Bedre se egne og andres styrker.

• Forebygge stress og utbrenthet. Redusert sykefravær.

• Økt evne til å takle utfordringer i arbeidslivet og livet generelt.

• Håndtering av ubehagelige følelser og redusere irritasjon og frustrasjon.

Mindfulness på arbeidsplassen vil kunne øke ansattes trivsel og livskvalitet, well-being, lønnsomhet og reduserte helseutgifter både for den enkelte arbeidstaker og bedriften.

Jeg utarbeider gjerne et opplegg tilpasset deres bedrift.