Monika Haugen Et liv består av så mangt, det gjør også mitt.

Jeg startet min yrkeskarriere som maskiningeniør, men etter noen år takket jeg ja til å jobbe innenfor kultur og integrering med barn, unge og voksne fram til jeg igjen begynte å jobbe som ingeniør. Jeg er også utdannet innenfor trearbeidsfag, fortellerkunst og er fagteknikker i eksperimentelle uttrykk fra Vea. Jeg har holdt ulike kreative kurs for barn og voksne og  har egen kunstnerisk praksis med atelier på Brøttum.

Egne erfaringer, nysgjerrighet, interesse og behov for å bli enda bedre kjent med meg selv førte meg til Creationwork. Etter en 14 måneder lang utdanning ble jeg godkjent og sertifisert mindfulnessinstruktør i 2022. En utdanning jeg aldri ville vært foruten. Det har vært en spennende og dyptgående reise som jeg vil bære med meg med takknemlighet og glede resten av livet. 

 


Hvorfor mindfulness og stressreduksjon?

Den vet best hvor skoen trykker, som har den på. Slik er det nok også når det gjelder å forstå alvorlig stressbelastning. 

Det startet for meg med et hektisk liv, med stor belastning over tid på flere ulike arenaer i livet. Kroppen prøvde etterhvert å fortelle meg noe, men jeg hørte ikke etter. Da jeg en vinter i tillegg fikk en kraftig infeksjon, sa kroppen stopp.

Jeg skal ikke gå i detalj om denne reisen, men om du står i en liknende situasjon så vet du mer enn nok om hvordan dette oppleves både i hodet, i kroppen og i møtet med ulike instanser og medmennesker.

Heldigvis for meg begynte kroppen min og jeg å spille på lag, energien og gleden kom tilbake.

Det var en lang vei med mye prøving og feiling. Et rehabiliteringsopphold på Ottestad (Fysikalsk medisin og rehabiliteringMuskel - og skjelettsmerter). startet en viktig prosess. Der fikk jeg kunnskap og ble møtt med tålmodighet og tillit. Vi lærte noen enkle mindfulnessøvelser som var overkommelige å gjennomføre og som hadde god stressregulerende effekt.

Jeg har gjennom mindfulnessinstruktørstudiet utvidet min kunnskap og forståelse for hvordan vi kan øke vår livskvalitet ved å bli bevisst egne tankemønstre og følelsesmessige vaner. 

En forståelse som skapes og opprettholdes gjennom jevnlig og varig mindfulnesspraksis.