Symptomer på stress

Symptomer på vedvarende alvorlig stress kan væresøvnvansker, fordøyelsesvansker, hjertebank, hodepine, hyppige infeksjoner, utmattelse, svimmelhet, smerter og stivhet i kroppen? Du kan bli irritabel, trist, sint, rastløs, tiltaksløs og få katastrofetanker.

Å leve med stor stressbelastning.

Langvarig stressbelastning kan også utløse depresjon og angst.