Om mindfulness – oppmerksomt nærvær

Å være oppmerksomt nærværende vil si at vi er tilstede i livet vårt i nå tid øyeblikk for øyeblikk.

Vi har alle et mer eller mindre vandrende sinn. Tanker kommer og går. Disse tankene skjer automatisk og de handler oftest om noe som har skjedd i fortiden eller om noe vi tenker skal skje i fremtiden.

Når vi opplever stor stressbelastning blir det ofte veldig mange tanker i hodet og vår bevissthet er alle andre steder en akkurat her og nå. Da blir det vanskelig om ikke umulig å få med seg det som i virkeligheten skjer.

Stressreduksjonskurs basert på mindfulness finner du her

Det kan medføre at vi går glipp av det som foregår rundt oss. Det kan bli vanskeligheter å konsentrere seg og huske hva andre sier. Når vi ikke er tilstede og lytter til hva andre er det lett å misforstå og feiltolke det som blir sagt. 

Det er ikke bare det rundt oss vi går glipp av men også det som skjer inn i oss av tanker, følelser og om hvordan kroppen har det. Når vi ikke er bevist hvordan livet rundt oss påvirker oss kan tanker bli til tankespinn, en tåke av tanker som bare surrer i hodet uten at vi egentlig legger merke til hva det er vi går å tenker på. Vi kan reagere på følelsene våre med irritasjon, utålmodighet og sinne uten at vi riktig vet hva vi føler eller hva som gjorde at vi svarte surt eller ble oppfarende og sinte.

Stor stressbelastning kan gi mange ulike fysiske symptomer. De kommer gjerne snikende og vi kan ha lett for å overse dem eller bortforklare dem. Hvis vi virkelig lytter til hvordan kroppen vår har det blir det lettere å vite hva vi har behov for.

Å praktisere mindfulness vil hjelpe oss til å være tilstede i nåtid, ikke i fortiden eller fremtiden. 

I fortiden kan det ligger skyld, skam og selvkritikk over alt vi ikke har vært eller har fått til. I tanker om fremtiden kan det ligger bekymringer, spenning, redsel og angst for hvordan livet kan komme til å bli eller ikke bli.

Av den grunn, at vi ofte er selvkritiske og dømmende både ovenfor oss selv og andre, praktiserer vi mindfulness med en nysgjerrig, vennlig, aksepterende og ikke-dømmende holdning. 

En slik tilnærming til livet vil gjøre en stor forskjell både for hvordan vi håndterer stress men også for hvordan vi opplever verden og livet i sin helhet.