Mindfulness og tanker.

Når vi lever med stor stressbelastning er det mange som opplever at tankene spinner rundt i hodet og at vi kan føle en stor indre uro. Uro som f.eks gjør oss irritable, oppfarende, overveldet av følelser eller helt utmattet.

Uroen henger sammen med tankene vår, og når tankene spinner er det lett å miste kontakten med både omverden og oss selv. Når vi er oppe i hodet klarer vi ikke å være like oppmerksomme på menneskene rundt oss, de situasjonene vi møter i hverdagen eller hvordan vi selv har det og hva vi har behov for.

Er din situasjon slik vil det hjelpe å senke tempoet, bli oppmerksom på hvordan du puster og flytte oppmerksomheten fra hode til kroppen.

Les mer om stressreduksjonskurset (Livsmestring) her.