Mindfulness og følelser.

I løpet av et liv vil vi møte både behag og ubehag. Mange av oss forsøker å holde det ubehagelige på avstand ved å prøve å kontrollere følelser, tanker og fysisk smerte. Å dytte vekk ubehaget krever mye energi og kan resultere i at ubehaget vokser seg større og større. Et voksende ubehag påvirker vår livskvalitet og muligheten til å glede oss over livet.

Mindfulness vil kunne hjelpe deg til å bedre tåle å stå i ubehaget, møte tanker og følelser som måtte komme med nysgjerrighet, aksept, vennlighet og med en ikke-dømmende holdning. Livet kan leves med større letthet når vi kan møte livets opp og nedturer med større trygghet og ro.

Når vi aksepterer våre egne tanker og følelser behøver vi ikke ta oss sammen og late som de ikke finnes. 

Med mindfulness forstår jeg følelsene mine bedre og er mer bevisst på hvordan jeg reagerer på dem.

Les mer om stressreduksjonskurset (Livsmestring) her.